โต๊ะ Table

  • โต๊ะกลม Round Table เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 x สูง 0.75
  • โต๊ะเหลี่ยม Rectangle Table ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 0.80×1.50×0.75 เมตร, 0.80×1.80×0.75 เมตร
  • โต๊ะสแตนเลส Stainless ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 0.60×0.90×0.75 เมตร
  • ผ้าคลุม