เต็นท์โครงสร้างใหญ่ Big Structure Tent

  • ขนาดหน้ากว้าง 20ม., 15ม., 10ม., 8ม.
  • ความยาว แต่ละช่วงยาว 5ม. ต่อไปเรื่อยๆตามความต้องการ
  • ความสูงเสา 2.50ม., 2.85ม., 2.90ม., 3.00ม.
  • สีขาว ผ้าข้าง ผ้าประดับตกแต่งเต็นท์ สีแดง ชมพู ทอง เขียว ฟ้า ม่วง ดำ ขาว