เต็นท์โครงสร้างใหญ่ Big Structure Tent

  • ขนาดหน้ากว้าง 8ม., 10ม., 15ม., 18ม., 20ม.
  • ความยาว ช่วงละ 5ม. (ต่อตามความต้องการ)
  • ความสูงเสา 3.00ม. 3.50ม.
  • ผ้าหลังคาสีขาว ผ้าข้าง ผ้าประดับตกแต่งเต็นท์ สีแดง ชมพู ทอง เขียว ฟ้า ม่วง ดำ ขาว