เต็นท์โครงสร้างใหญ่ Big Structure Tent

  • ขนาดหน้ากว้าง 20ม., 15ม., 10ม., 8ม.
  • ความยาว แต่ละช่วงยาว 5ม.
  • ความสูงเสา 2.50ม.,2.85ม.,3.00ม.
  • สีขาว ผ้าข้าง ผ้าประดับตกแต่งเต็นท์ ขาว