เต็นท์อุโมงค์ Tunnel Walkway Tent

  • กว้าง 2 เมตร
  • ยาว 6 เมตร
  • สูง 2.25 เมตร
  • สี ขาว, พลาสติกใส