เต็นท์อลูมิเนียม Aluminium Tent

  • Aluminium Tent 3×3 M., 5×5 M., 6x6M., 10x10M. (Pagoda)

  • ความสูงเสา 2.5M., 2.6M.
  • Aluminium Tent 10 M., 15 M., 20 M. (Curve)
  • ความสูงเสา 3.20M., 3.80M.