เต็นท์ทรงจั่ว Triangle

เต็นท์ทรงโค้ง Arch

เต็นท์ทรงฟูจิ Fuji High-Peak

เต็นท์ประดับตกแต่ง Decorate

เต็นท์ทรงพีระมิด Pyramid

เต็นท์ทรงพลับพลา Double Fuji

เต็นท์ติดแอร์ Air Con Tent

เต็นท์อุโมงค์ Tunnel Walkway

พื้น พรม Carpet Flooring

เต็นท์โครงสร้างใหญ่ Big Structure

เต็นท์อลูมิเนียม Aluminium

โต๊ะ Table

เก้าอี้ Chair

โซฟา Sofa

พัดลม แอร์ Fan Air Con

อุปกรณ์สงฆ์ Ceremony Equipment

เสากั้นบริเขต Barricade