เต็นท์ทรงโค้ง Arch Tent

  • ขนาด 5×12ม., 5×10ม., 4×8ม., 3×6ม.
  • เสาสูง 2.50ม., 2.85ม.,3.00ม.
  • สี ขาว, เขียว
  • ผ้าข้าง ผ้าประดับตกแต่งเต็น สีแดง ชมพู ทอง เขียว ฟ้า ม่วง ดำ ขาว