เต็นท์ทรงพีระมิด Pyramid Tent

  • ขนาด 6×6ม., 5×5ม., 4×4ม., 3×3ม., 2×2ม.
  • เสาสูง 2.25ม., 2.50ม., 2.85ม.
  • สีขาว
  • ผ้าข้าง ผ้าประดับตกแต่งเต็น สีแดง ชมพู ทอง เขียว ฟ้า ม่วง ดำ ขาว