เต็นท์ติดแอร์ Air Con Tent

  • เต็นท์ติดแอร์ – สามารถติดแอร์ภายในเต็นท์ได้ทุกไซด์
  • ผ้าข้างทึบ, ผ้าข้างพลาสติกใส, ผ้าข้างช่องหน้าต่าง