เต็นท์ติดแอร์ Air Con Tent

  • เต็นท์ติดแอร์ – เต็นท์รูปทรงใด ขนาดใดก็ได้
  • ผ้าข้างทึบ พลาสติกใส