เก้าอี้ Chair

  • เก้าอี้พลาสติก ขนาด (กว้าง xลึก xสูง) 50 x50x80 ซม.
  • เก้าอี้บุนวม ขนาด (กว้าง xลึกxสูง)​ 40x55x80 ซม.
  • เก้าอี้อลูมิเนียมมีพนักแขน ขนาด (กว้าง xลึกxสูง)​ 40x55x43 ซม.
  • เก้าอี้อลูมิเนียมพับได้ ขนาด (กว้าง xลึกxสูง)​ 40x55x43 ซม.
  • ผ้าคลุม

เก้าอี้ Chair

  • เก้าอี้พลาสติก ขนาด (กว้าง xลึก xสูง) 50 x50x80 ซม.
  • เก้าอี้บุนวม ขนาด (กว้าง xลึกxสูง)​ 40x55x80 ซม.
  • เก้าอี้อลูมิเนียมมีพนักแขน ขนาด (กว้าง xลึกxสูง)​ 40x55x43 ซม.
  • เก้าอี้อลูมิเนียมพับได้ ขนาด (กว้าง xลึกxสูง)​ 40x55x43 ซม.
  • ผ้าคลุม