พัดลม แอร์ Fan Air Con

  • แอร์เคลื่อนที่ 60,000 BTU 24,000 BTU 12,000 BTU
  • พัดลมธรรมดา
  • พัดลมไอน้ำ
  • พัดลมไอเย็น